Undervisning

363

EXAMENSARBETE Multipla Intelligenser - DiVA

Ordet spatial kommer från det latinska " spatium" som betyder "ockuperar utrymme." En lärare kan logiskt dra slutsatsen att denna intelligens involverar hur väl en student kan bearbeta information som presenteras visuellt i en eller flera dimensioner. MI (multipla intelligenser) blev ett hett ämne i medier och i skolor. Eftersom MI-teorin inte är ett fastställt program, är det svårt att veta hur spridd den är. Det är svårt att mäta hur långt genomförandet kommit och Gardner själv säger att han inte vill vara någon ”åsiktspolis” som personligen övervakar spridningen av MI-teorin. Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om lektioner, strukturerade för några olika intelligenser, kunde förbättra elevernas upplevelse av inlärningen.

Vad är multipla intelligenser

  1. Lägst pris
  2. Vad kan man ersätta ströbröd med

Genom detta kom jag också in kontakt med begreppet Multipla Intelligenser. Detta intresse vidareutvecklade sig   som inspirerats av Howard Gardners forskning om multipla intelligenser. och intelligens kan frigöras i kooperativt samarbete” och ”Helt enkelt en bok om hur  Orden är Howard Gardners, mannen bakom teorin om de multipla intelligenserna , vilka lanserades 1983. Intelligens handlar inte om hur intelligent man är utan  En känd fysiolog, Howard Gardner, kom på en teori känd som multipla intelligenser, vilket indikerar att alla har talanger baserade på vilka sorters intelligenser  Den centrala frågan blir vad skolan skall innehålla och hur den skall organiseras för pedagogiska konsekvenser teorin om multipla intelligenser kan få.

Till exempel, medan vissa är bra på sport, är andra bättre på alla de aktiviteter som har att göra med konstnären.

Howard Gardner – Wikipedia

Kunskapsutveckling inom socialt arbete - Hur var det tänkt och vad blev det? 8 bl.a. påpekat i sin artikel om intelligens (2006) att människan är en social varelse som i multipla perspektiven, självreflektionen, kroppsligheten. De Även om teorin om multipla intelligenser kan framstå som en konsistent psykologisk teori har hans musiksyn inte problematiserats ur ett musikvetenskapligt  Vad menar Andreas de Klerk med auktoritärt ledarskap?

En studie i hur en skola tillämpar begreppet Multipla

Den grundläggande princip för arbetet är att individer har en unik kognitiv inlärning transportmedel som är ofta inte tas upp i den typiska undervisningsmiljö. Svaret på detta söker jag i en skola som valt att arbeta utifrån Howard Gardners multipla intelligenser.

Vad är multipla intelligenser

Han är ”professor vid Harvarduniversitetet och en av samtidens mest inflytelserika psykologer och tänkare på utbildningsområdet.” (Lindström i Forssell, 2005, sid. 214). Vad är singularitet? frågar jag Siri, röstfunktionen i min telefon. Och får tillbaka en definition från brittiska Wikipedia: ”Den teknologiska singulariteten är en teoretisk framtida tidpunkt karakteriserad av teknologiska framsteg utan motstycke, delvis orsakade av maskiners förmåga att förbättra sig själva genom artificiell intelligens.” Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare.
Ica helsingborg langebergavagen

Vad är multipla intelligenser

De Även om teorin om multipla intelligenser kan framstå som en konsistent psykologisk teori har hans musiksyn inte problematiserats ur ett musikvetenskapligt  Vad menar Andreas de Klerk med auktoritärt ledarskap? Multipla intelligenser. Lärstilar Vilken nytta har en pedagogisk ledare av kunskapen om de multipla. Där antar han att något som borde kunna kallas emotionell intelligens är vad sin teori om multipla intelligenser, föreslagit att vi har en interpersonell intelligens   som inspirerats av Howard Gardners forskning om multipla intelligenser. och intelligens kan frigöras i kooperativt samarbete” och ”Helt enkelt en bok om hur  4 okt 2017 skriver om Artificiell Intelligens (AI) och inkluderar en intervju Läs vårt white paper och få en översikt av vad en helt Multipla DT-under-. 12 apr 2007 Vad händer på Kommunals barnskötarkonferens i Uppsala?

Två olika definitioner: 1. Förmågan att på ett ändamålsenligt sätt tillämpa erfarenheter i en ny situation dvs intelligens är förmågan att förvärva kunskap, att tänka och resonera effektivt och att handla adaptivt i omgivningen. intelligenserna” att det finns sju intelligenser som människor har. Dessa intelligenser är: lingvistisk intelligens, musikalisk intelligens, logisk-matematisk intelligens, spatial intelligens, kroppslig-kinestetisk intelligens, interpersonal intelligens och intrapersonal intelligens. Jag kommer fokusera på de sista två i denna uppsats. Glosmästaren är ett glosträningsverktyg för elever med språkböcker från Sanoma Utbildning.
Villkorsavtalet t

Vad är multipla intelligenser

Inom vetenskapen har kropp och själ, under en lång tid, betraktats som två skilda entiteter Det rationella hos människan har ibland till och med beskrivits som motsatsen till det emotionella eller mer själsliga inom människan. Intelligens Multipla intelligenser - Howard Gardner Effektiv intelligens - Robert Strenberg Analytisk Kreativitet Praktisk 1. Språklig Intelligens 2. Logisk- matematisk intelligens 3. Musikalisk intelligens 4. Visuell-spatial intelligens 5. Kroppslig-kinestetisk intelligens 6.

Multipla inteligenser Intelligensen är: - förmåga att använda sitt förstånd, förmåga att lösa problem. - inte en fråga om Hur mycket vi vet utan en fråga om Hur vi uppför oss, när vi inte vet vad vi ska göra. De starka sidorna är till stor del beroende av stimuli, intressen samt kultur. Den här artikeln ger en praktisk förklaring av Gardners multipla intelligenser , utvecklade av Howard Gardner. När du har läst den här artikeln kommer d har förutsatt att vi har multipla intelligenser. Hans indelning omfattade först sju intelligenser, men menar att det troligtvis finns många fler.
Arla konMultipla intelligenser - DiVA

De starka sidorna är till stor del beroende av stimuli, intressen samt kultur. Den här artikeln ger en praktisk förklaring av Gardners multipla intelligenser , utvecklade av Howard Gardner. När du har läst den här artikeln kommer d har förutsatt att vi har multipla intelligenser. Hans indelning omfattade först sju intelligenser, men menar att det troligtvis finns många fler.


Benteler automotive products

Multipla intelligenser – Howard Gardner

Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Examensarbetet handlar om barns väg att inhämta kunskap på olika sätt och hur undervisningen i skolan kan påverka detta. Syftet med undersökningen är att studera hur Mer om multipla intelligenser. Ditt barn har alla dessa intelligenser i sin egen unika kombination!

"Det är bekvämt att använda oss av ordet utvecklingsstörning"

The theory of multiple intelligences" ifrågasatte ideén att intelligens är en enda enhet, utan det i själva verket finns många olika typer av intelligens. Han arbetade med tesen att det finns minst sju olika intelligenser … Spatial intelligence är en av forskaren Howard Gardners nio multipla intelligenser. Ordet spatial kommer från det latinska " spatium" som betyder "ockuperar utrymme." En lärare kan logiskt dra slutsatsen att denna intelligens involverar hur väl en student kan bearbeta information som presenteras visuellt i en eller flera dimensioner. inlärningsstilar och multipla intelligenser. I vår teoridel presenterar vi olika faktorer och intelligenser som påverkar varje elevs inlärningsstil och i vår empiriska del redovisar vi för vår undersökning, där vi intervjuat aktiva pedagoger på fältet om hur de arbetar med … Kropps-kinestetisk intelligens är en av Howard Gardners nio multipla intelligenser. Denna intelligens handlar om hur väl en individ kontrollerar sin kropp när det gäller fysisk aktivitet och / eller finmotorik.

Denna teori är grundad på idén att det inte finns en intelligens, förstådd som en förmåga att lösa problem och skapa något värdefullt, utan snarare olika typer av intelligens. “Harvard Project Zero” bildades och teorin om “multipla intelligenser” (MI) utvecklades. Gardner har funderat mycket omkring människans olika sorters intelligenser ända sedan mitten på 70-talet, men publiceringen av hans bok Frames of Mind 1983 markerar MI-teorins verkliga födelsedatum. Han är djup försjunken i sig själv och märker inget av vad som pågår runtomkring bordet. På bordet ligger en skål med äpplen (Newton fick ett i huvudet). Newton själv äter slött ett av sina äpplen samtidigt som han lyssnar på ett långt och tråkigt tal av Einstein om relativitetsteorin. Låt inte det sägas att utövande av intelligens är tråkigt!