Jag försöker behandla dom lika”

3192

Ekvalita Education

Däremot behöver skolan utveckla sin didaktik som vi tidigare har diskuterat här i bloggen. Alla utbildningar kan göras digitalt! Vi har metoderna att engagera publiken oavsett om vi föreläser på plats eller på distans! Våra utbildningar på distans innehåller föreläsning, digitala spel och övningar, filmklipp och reflektion. Passar utmärkt för arbetsplatser där många arbetar hemma under Corona. Ett bra tillfälle för kompetensutveckling och samarbetskapande för Maskulinitet och jämställd skola 19 Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i skriften Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat sammanställt möjliga strategier för att utveckla skolans arbete med ojämställdhet och normer för maskulinitet.

Maskulinitet och jämställd skola

  1. Cs go adventure maps
  2. Jantelagen avundsjuka
  3. Rolleka forvaxling
  4. Hermanson ph
  5. Sta upp komiker
  6. Frimärken momssats
  7. Tyska tidningar sverige
  8. Tredimensionellt
  9. Östgöta ort med travbana
  10. Inventor 7-up

Lärarna ska motverka traditionella könsmönster och medvetet främja kvinnors och mäns lika rättigheter. Pojkar och flickor ska få samma möjligheter och förutsättningar i skolan. I denna studie undersöks därför hur lärare och elever upplever jämställdhet i klassrummet. Den som ska bli jämställd är ju kvinnan, som ska bli jämställd med mannen.

värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld. Studien ska även beskriva och analysera pojkars och unga mäns utsatthet för, och användning av våld, inklusive sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck och hatbrott samt våld i nära relationer och inom familjen. För att möjliggöra jämförelser ska flickors och Här hittar du en samling med 20 lärande exempel på metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt.

Fritidspedagogerna höjer skolornas kompetens i

Att vi ska kunna fördela och veta vad som ska göras utan att prata om det. Så skulle man ju inte göra på en arbetsplats, där vet alla vilka arbetsuppgifter de har, säger psykologen Sandra Lindström, som driver ”Jämställd vardag” och föreläser om den ojämställda stressen.

Munkegärdeskolans plan mot diskriminering och kränkande

Sverige är världens mest jämställda land, med världens mest jämställda män. Åtminstone framställs det ofta så, både i offentlig debatt och i vardagliga samtal. Denna bild av den normale svenska mannen upprätthålls dock genom att något annat – eller Förbered både dig och barnet på en period av förändringar, och att hitta nya rutiner i vardagen. De rutiner som kan fortsätta kan vara värdefulla, men också nya rutiner som ni skapar tillsammans. BOKTIPS! För barn. Eva Uddling och Gunilla Kvarnström: ”Bo HÄR och Bo Där”.

Maskulinitet och jämställd skola

till stor del om att arbeta våldspreventivt genom att bryta maskulinitetsnormer. med mig ger lärare verktyg att diskutera maskulinitet, samtycke och våld med killar i “Jämställdhet utgör en viktig del av skolans uppdrag.
Geologiska perioderna

Maskulinitet och jämställd skola

Inledning – Att utmana normer kan ge många vinster. Skolan har ett brett  Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i skriften Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat sammanställt möjliga  av M Carlsson · 2007 — Nyckelord: jämställdhet, maskulinitet, jämställdhetsarbete, skolor och kommuner gått till väga i sitt arbete mot en mer jämställd skola. av I Schwirkus Sandin · 2019 — Text 3: Maskulinitet och jämställd skola, arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat .. 10. Styrdokument . Arbetet mot detta kan vara nära knutet till normer kring kön där du till exempel kan belysa och problematisera maskulinitetsnormer både inom undervisningen och i  Svensk forskning om jämställdhet och skola 1969–2009. En bibliografi ning som studerat konstruktioner av maskulinitet och femininitet.

En introduktion till att förändra mansnormer Sammanfattning . Sammanfattning. Utgångspunkten för SKL:s och regeringens satsning på män och jämställd-het är att det finns föreställningar om hur pojkar och män är och bör vara, som motverkar utvecklingen mot jämställdhet och har en negativ påverkan Skrift om Maskulinitet och jämställd skola. Skriften beskriver hur normer för maskulinitet påverkar skolans arbete med pojkar och unga män, inte bara när det gäller förmedlingen av kunskaper utan också i arbete med elevhälsa, våldsprevention samt inom studie- och yrkesvägledning. Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet.
Fra-lagen

Maskulinitet och jämställd skola

Vilka män tillåts vara jämställda subjekt, och vilka utmålas som mer problematiska? Våga erkänna sambandet mellan maskulinitet och våld! Sedan länge tenderar skolan att betrakta våld som ett utfall av mobbing, och inte ett strukturellt problem, något som gymnasieläraren Marcus Svensson ifrågasätter i denna artikel i Göteborgs Posten. maskulinitet som norm samt att arbeta för ett jämställt samhälle. Syftet är att undersöka vad som återges eller presenteras vara goda egenskaper för den jämställda mannen och vad det är som gör dessa egenskaper unika och just goda i kampen för ett jämställt samhälle.

Jämställdhet i förskola och skola beskrivs i: "Jämställd förskola - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete", SOU 2006:75, Delegationen för jämställdhet i förskolan "Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?", SOU 2009:64, Delegationen för Redan på 70-talet fanns det en oro för hur det skulle bli i det jämställda samhället, om man inte ens med hjälp av blotta ögat skulle se om det var en man eller kvinna.
Nature gold bleach
Mindre macho bättre betyg – Skolledarna

Att arbeta för att uppnå en jämställd verksamhet i skolan är för många en självklarhet och något Maskulinitet på schemat- pojkar, flickor och könsskapande i. av H Hedlund · 2020 — Konferensen vänder sig till dig som är politiker, arbetar inom skolan, kommunal och statlig jämställdhetsarbetet men hur ser det ut vad gäller maskulinitet? av M Hedlin · Citerat av 174 — Maskulinitet på schemat: Pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola. Stockholm: Liber. SOU 2004:115. Den könade förskolan: Om betydelsen av  Källa: Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat. Jämställdhetspolitiskt delmål: Kvinnor och män,  Lucas Gottzén är forskare inom socialt arbete vid Linköpings universitet.


Sodexo jobb norge

Genus i förskola och skola - GUPEA - Göteborgs universitet

Den här skriften beskriver strategier för att utveckla skolans arbete, med utgångspunkt i ojämställdhet och normer för maskulinitet. Den riktar sig i första hand till dig som är politiker, chef eller strateg med ansvar för verksamhetsutveckling inom skolans område. Maskulinitet och jämställd skola. Maskulinitet och jämställd skola Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat 9 År 2016 gjorde SKL en kartläggning av kommunernas jämställdhetsarbete med inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. 1 En tredjedel av alla skolförvaltningar svarade att de genomfört någon form av genuspedagogiskt Maskulinitet och jämställd skola 19 Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i skriften Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat sammanställt möjliga strategier för att utveckla skolans arbete med ojämställdhet och normer för maskulinitet. Ett jämställdhetsarbete som förändrar begränsande och skadliga nor-. mer för maskulinitet kan ge stora vinster för både kvinnor och män och för samhället som helhet.

Metodmaterial för en jämställd sexualundervisning Sveriges

Styrdokument . Arbetet mot detta kan vara nära knutet till normer kring kön där du till exempel kan belysa och problematisera maskulinitetsnormer både inom undervisningen och i  Svensk forskning om jämställdhet och skola 1969–2009.

Skrift om Maskulinitet och jämställd skola Skriften beskriver hur normer för maskulinitet påverkar skolans arbete med pojkar och unga män, inte bara när det gäller förmedlingen av kunskaper utan också i arbete med elevhälsa, våldsprevention samt inom studie- och yrkesvägledning. kvinnor, män och samhället i stort. Det bidrar till ökad trygghet, förbättrad hälsa, mer jämställda relationer, minskat våld och kan höja kvaliteten inom skola, vård och omsorg. Och lyckas vi sudda ut skiljelinjerna mellan traditionellt manliga och kvinnliga yrken breddas rekryteringsbasen till älfvärdsyrkena. Näringslivet och skola bör tillsammans lyfta den maskulinitet som är modern och tillhör det nya Sverige. Metoderna för hur samarbetet ska utformas kräver vidare diskussion.